A felelősség az Öné is.

Gondoljon egészségére és környezetére!

A fenntartható jövőért

A hulladékkezelés közös érdek, érezd a felelősséget!

A tisztább levegőért

A levegő minőségének javítása közös feladatunk és közös felelősségünk.

A családja egészségéért

Válasszunk körültekintően tüzelőanyagot, hiszen az egészségünk a tét!

A tüzelőberendezésekkel kapcsolatosan a háztartásokat is érintő jelenlegi és várható szigorodó szabályozás

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy már jelenleg is milyen követelményeknek kell megfelelniük a háztartási tüzelőberendezéseknek és amennyiben a jövőben esetlegesen új tüzelőberendezést vásárolna azoknak milyen elvárásoknak kell megfelelnie.

Az Európai Unió, felismerve, hogy a fűtési eredetű légszennyezés milyen jelentős környezeti és egészségügyi problémákat okoz, a követelmények szigorítását tűzte ki célul a gáztüzelésre és a szilárd tüzelésre vonatkozóan.

Magyarországon a gáztüzelésű berendezésekre vonatkozóan 2011-ben kerültek bevezetésre a környezetbarát tervezésre és forgalomba hozatalra, továbbá a megfelelőségi értékelésre vonatkozó új, jelentősen szigorúbb követelmények. Ugyanebben az évben vált kötelezővé a címkézés és termékinformációs követelmények biztosítása a beszerelést végző szakemberek és végfelhasználók számára használati utasítás formájában.

A 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet hatályba lépésével a legfeljebb 400 kW mért hőteljesítményű gáz vagy folyékony tüzelőanyaggal működő helyiségfűtő berendezéseke vonatkozó követelmények 2015-ben kerültek szigorításra az EU irányelveknek és rendeleteknek megfelelően. 2015. szeptember 26-át követően – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem vehető használatba nem egyetemes (azaz nem lakossági) szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra (legalább 86%), a vízmelegítési hatásfokra és a hangteljesítményszintre vonatkozó előírásoknak nem felel meg. 2016. július 1-jét követően a szigorítást kiterjesztették egyetemes (lakossági) szolgáltatásra jogosult felhasználási helyekre is. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az előző időpontoktól csak az ún. kondenzációs gázkazánok üzembe helyezése engedélyeztethető hazánkban.

2017-ben lépett hatályba a max. 70 kW mért hőteljesítményű szilárd tüzelésű kazánokra és az ilyen kazánokat tartalmazó rendszerekre vonatkozó energia-címkézést előíró rendelet.  A jogszabály néhány, így a kizárólag meleg ivóvíz biztosítására, a levegő melegítésére használt és a nem fás biomasszával működő kazánok kivételével, egyetemesen érvényes. 

A bemutatott példa egy tüzelőberendezés, illetve egy berendezés csomag energiahatékonysági címkézését mutatja.

Az energiahatékonyság mértékét a címkén elhelyezett színes skála mutatja. A jobb oldalon elhelyezett fekete nyíl az adott berendezés energiahatékonysági osztályát mutatja. A címkézés a besoroláson kívül egyéb információkat is tartalmaz:

1.   A gyártó neve vagy védjegye

2.   A gyártó által megadott modellazonosító

3.   A berendezés fűtési funkcióját jelzi a szimbólum

4.   Fűtés mellett meleg vizet is állít elő a berendezés

5.   Fűtés mellett villamos energiát is termel a berendezés

6.   A kazán fűtési energiahatékonysági osztálya

7.   A berendezés csomag energiahatékonysági osztálya.

8.   A mért hőteljesítmény a kW-ban kifejezve

9.   Annak feltüntetése, hogy a berendezés csomag tartalmaz-e napkollektort, melegvíztároló tartályt, hőmérséklet-szabályozót, illetve kiegészítő fűtőberendezést

 

2020-tól szigorodnak a legfeljebb 500 kW mért hőteljesítményű központi fűtést kiszolgáló szilárd tüzelésű kazánok, 2022-től a legfeljebb 50 kW névleges hőteljesítményű egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó forgalombahozatali és használatbavételi követelmények is.

Ennek értelmében a nyitott égésterű, szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 30%-nál kisebb, zárt égésterű berendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 65%-nál, pellettel működő berendezések esetén 79%-nál kisebb.

Az új rendelet szigorú követelményeket támaszt a kibocsátott por (PM-kibocsátás) mennyiségére, a kibocsátott gáznemű szerves vegyületek mennyiségére, a kibocsátott szén-monoxid mennyiségére és a kibocsátott nitrogén-oxidok mennyiségére is. Nyitott égésterű berendezések esetén a PM kibocsátás 50mg/m3-nél, zárt égésterű berendezések esetén 40 mg/m3-nél, pelletté préselt faanyaggal működő egyedi helyiségfűtő berendezéssek esetén 20 mg/m3-nél nem lehet nagyobb.  Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak ún. öko-tűzterek lesznek engedélyezhetőek 2020-tól központi fűtést kiszolgáló kazánok, 2022-től egyedi helyiségfűtő berendezések esetén.